Lifa Air – Ren luft expert

Sjukvård
Industriell
Konsumenter
Myndigheter

Lifa Air

Ren luft expert

Lifa Air är ett finskt teknikföretag och en ledande expert inom ren luft. Vår position bygger på vår långa erfarenhet av utveckling och tillverkning av ren luft teknik och produkter. Våra produkter täcker behoven av ren luft, från operationsmunskydd och andningsskydd till produkter och utrustning som förbättrar inomhusluft kvaliteten. Det är viktigt för oss att vår produktutveckling ständigt arbetar för att få nya rena luftinnovationer på marknaden. Våra högkvalitativa produkter säkerställer samhällets funktion och arbetssäkerhet hela tiden.

Lifa Air
Lifa Air masks

Vår historia

Lifa Air grundades 1988. Sedan starten har vi varit en pionjär inom utvecklingen av tjänster, maskiner och utrustning som möjliggör renare och hälsosammare inomhusluft. Utrustning och metoder för rengöring av ventilationskanaler samt högkvalitativa luftfiltreringslösningar bygger på nästan 30 års erfarenhet och långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete.

Lifa Air luftreningsutrustning har använts i stor utsträckning inom kommersiellt område och även av myndigheter. Numera använder Lifa Air den långa erfarenheten från avancerad rengöringsteknik för att producera högkvalitativa operationsmunskydd och andningsskydd.

I Kina har vi tillverkat andningsskydd i flera år. Vi startade produktionen av operationmunskydd och andningsskydd i Finland i april 2020. Genom vår verksamhet skapar vi jobb och en helt ny, livskraftig exportinriktad industri i Finland. Vi levererar produkter t.ex. ör användning av Försörjningsberedskapscentralen och vårdpersonal.

Vad är vår mission

Vi arbetar för ren andningsluft och vår verksamhet styrs av kvalitets- och miljösystem. Genom vårt arbete vill vi garantera tillgången på operationsmunskydd och andningsskydd för användning av yrkesverksamma och konsumenter under alla förhållanden.

Vi är stolta över vår expertis, leveranssäkerhet, höga kvalitet på våra produkter och vår förmåga att svara på snabbt föränderliga omständigheter.

Kvalitet, vetenskap, säkerhet, öppenhet och proaktivitet är de värderingar som driver oss och våra proffs framåt.

Vi vill spela vår roll i att skapa värde, arbete och trygghet för samhället. Det är viktigt för oss att var och en av våra anställda känner att de gör meningsfullt arbete.

Kvalitet

Vi tillverkar andningsskydd av hög kvalitet och operationsmunskydd vars kvalitet säkerställs genom tredjepartscertifiering. Dessutom säkerställer vårt företag hög kvalitet genom att testa material och produkter i våra egna testlaboratorier.

Renrumstillverkning säkerställer att produkter inte behöver efterbehandlas utan förpackas rena direkt från produktionslinjen.

Det är oerhört viktigt för oss att alla våra produkter uppfyller internationella standarder och högsta kvalitetsförväntningar. Vi är en pionjär i vår bransch. Vi arbetar systematiskt för att utveckla vår kvalitet och Lifa Air har tilldelats ISO 9001-certifiering. Dessutom är vårt miljösystem ISO 14001-certifierat.